Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

https://wif.waw.pl

ul. Floriańska 10

00-001 Warszawa

tel. 22 629 52 53

e-mail: wif@wif.waw.pl

Link do Krajowego Rejestru Zezwoleń Na Prowadzenie Apteki:

https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/ra/pharmacy/public/details/1211154

https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/ra/pharmacy/public/details/1211154

Product added to compare.